Termografija je neinvazivna, bez zračenja i lako ponovljiva  metoda snimanja ljudskog tijela. Metoda se temelji na snimanju temperature ljudske kože u cilju detektiranja patoloških promjena organizma. Razvojem tehnologije primjena termografije je znatno šira tako da se koristi kod ortopedije, fizioterapije, dermatologije,onkologije i sporta. Čovjek je homeotermno biće i normalno funkcionira kad mu je središnja temperatura između 36,1 i 37,8°C, a u teoriji se uzima da je to temperatura od 36,5 do 37,5. Regulacija temperature organizma jako je osjetljiv mehanizam i vrlo je važan za normalno odvijanje svih procesa unutar organizma. Svako i najmanje odstupanje tjelesne temperature indikator je određenih fizioloških promjena koje se odvijaju u organizmu, a koji mogu biti patološkog karaktera.

Kome je namjenjena

Termografija ima široku primjenu tako da se koristi u ortopediji, fizioterapiji, dermatologiji, onkologiji i u sportu. Idealna je za detekciju bolnih stanja tijela (bolna leđa, bolna koljena, bolni vrat, bolno rame…), tenditnitisa, istegnuća mišića, rupture mišića i overuse sindroma te za detekciju lokalnog zamora i asimetrija kod spoortaša.

Priprema i tijek tretmana

potrebno se naručiti dan ranije za termin. Preporuka je da se dođe 10 minuta prije zakazanog termina. Klijent  se 4 sata prije pregleda ne smije  baviti nikakvom težom fizičkom aktivnošću, te se 2 sata prije pregleda ne preporuča obilnija konzumacija hrane i pića. Po dolasku nakon uzete anamneze klijent oslobađa od  odjeće dio tijela koji se snima te se čeka 15 minuta na aklimatizaciju na sobnu temperaturu. Nakon tog se pristupa snimanju koje traje 1-3 min. Za vrijeme snimanja namjestiti ćemo vas u položaj koji je optimalan za snimanje željenog dijela tijela. Zbog usporedbe, snima se dio tijela na zdravoj strani. Obrada nalaza gotova je istog dana ovisno o segmentu snimanja.

Cijena usluge

Pregled = 300 kn