Da bi se kvalitetan plan i program treninga u vrhunskom sportu izradio i uspješno proveo, nužno je imati uvid u specifične zahtjeve pojedinog sporta ili sportske discipline te uvid u aktualno stanje relevantnih sposobnosti, osobina i znanja sportaša i sportske skupine. Zbog toga valja utvrđivati i pratiti one morfološke, funkcionalne, biokemijske, biomehaničke, bazične i specifične motoričke te psiho-sociološke pokazatelje koji će omogućiti uspješnu dijagnostiku inicijalnih, tranzitivnih i finalnih stanja treniranosti u funkciji postizanja i očuvanja vrhunskih sportskih rezultata. Osim u vrhunskom sportu, dijagnostika, mnogo važniju ulogu ima kod mladih sportaša i djece gdje i najmanja greška u trenažnom programu i opterećenju može imati znatne posljedice, ne samo na sportsku formu, već i na pravilan rast i razvoj organizma.

Naši programi sportske dijagnostike se individualno kreiraju s obzirom na dob, spol, sport i razinu profesionalnosti kojim se netko bavi. Na taj način klijentima pružamo maksimalno individualiziran pristup koji omogućava najbolju implementaciju  dijagnostike u trenažni proces. Tim koji provodi dijagnostičke postupke se sastoji od liječnika, sportskog znanstvenika, kineziologa i fizioterapeuta.

Paleta dijagnostičkih usluga koje nudimo se sastoji od procjene morfološkog statusa, funkcinalnog statusa lokomotorng sustava, procjene motoričkih sposobnosti, izokinetičkog testiranja, tenziomiiografije, utvrđivanja funkcionalnih sposobnosti, biokemijskog statusa, nutricionističkog savjetovanja, te situacijske i notacijske analize sportske izvedbe.

MORFOLOGIJA

Morfološka obilježja trebalo bi pratiti tijekom svih faza rasta i razvoja djece, bez obzira bave li se ona vrhunskim sportom, rekreativnim aktivnostima ili uopće nisu uključena u sportske aktivnosti. Antropometrijske karakteristike dio su antropoloških obilježja, a definirane su kao osobina odgovorna za dinamiku rasta i razvoja i karakteristike građe morfoloških obilježja kojima pripadaju rast kostiju u dužinu i širinu, mišićna masa i potkožno masno tkivo. Mjerenje morfoloških karakteristika radi se u skladu s napucima Međunarodnog biološkog programa (IBP), a provode ga educirani i iskusni mjeritelji.

MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

Motoričke sposobnosti razvijaju se različitim metodama i modalitetima treninga, a utvrđuju se testovima motoričkih sposobnosti. Prilikom testiranja mladih nogometaša, ovisno o dobi, sportskom stažu, sportskoj disciplini, fazi natjecateljske sezone i razini treniranosti, iz sveukupne baze motoričkih testova odabiru se oni testovi motoričkih sposobnosti koji su u danom trenutku primjenjivi i potrebni za analizu stanja treniranosti. Nakon provedenog testiranja podaci se unose u bazu podataka gdje se statističkim analizama uspoređuje ispitanik sa selekcioniranom populacijom vrhunskih sportaša, te na taj način pozicioniramo vrijednost testova unutar specifične populacije. Na temelju analize pišu se preporuke i korekcije trenažnog plana i programa i daljnjeg razvoja sportske forme.

FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

Dijagnostika funkcionalnih sposobnosti u sportu, u uvjetima precizno kontroliranih opterećenja, daje informacije o trenutnom stanju krvožilnog, dišnog i mišićnog sustava u njihovoj osnovnoj zajedničkoj zadaći – izmjeni plinova. Općeprihvaćeni parametri za procjenu aerobnoga kapaciteta, tj. dugotrajne izdržljivosti, jesu maksimalan primitak kisika te aerobni i anaerobni prag.  Kod nas možete odraditi laboratorijske testove (spiroergometrija na traci, spiroergometrija na biciklu, laktat test na traci i laktat test na biciklu) i terenske testove (laktat test na terenu, beep test, conconi i specifične testove za procjenu energetskih kapaciteta u pojedinom sportu)

SITUACIJSKA ANALIZA

Istraživači su dokazali da ljudsko opažanje i pamćenje nisu dovoljno pouzdani kako bi bili točan i objektivan pokazatelj izvedbe sportaša, posebice ne u kompleksnim sportovima kao što je nogomet, rukomet i košarka. Situacijska analiza nam daje uvid u strukture kretanja, energetsku potrošnju, te u tehničku i taktiču izvedbu, a dijeli se na notacijsku i strukturalnu analizu. Notacijska analiza je objektivan način bilježenja izvedbe, tako da ključni dijelovi izvedbe mogu biti ocijenjeni na dosljedan i pouzdan način. Notacijska analiza  omogućava povratnu informaciju o situacijskoj efikasnosti sportaša koja je točna i objektivna.Strukturalna analiza omogućuje uvid u faze igre strukture kretanja, intezitet kretanja, te strukturalne jedinice tehnike i taktike. Strukturalna analiza ima za cilj prezentirati opterećenja s kojima su igrači konfrontirani tijekom utakmice. Analizu provodimo sa GPS sustavom Catapult koji koriste velik broj vrhunskih sportskih momčadi.

Kome je namjenjena

Sportska dijagnostika je namjenjena svim sportašima (djeci, rekreativcima, profesionalcima) bez obzira na dob, spol i  razinu treniranosti.

Tijek provedbe usluge

Kako naša usluga sportske dijagnostike obuhvaća jako široku paletu usluga, te je maksimalno individualizirana potrebne su prethodne konzultacije kako bi dogovorili bateriju testova i cijeli postupak testiranja.

Cijena testiranja

Cijena testiranja ovisi o bateriji testova koju provodimo, a kreće se od 200 kn na više.