Funkcionalna rehabilitacija je proces kojim se pomaže osobi da postigne maksimum fizičke, psihičke, društvene, profesionalne i rekreativne osposobljenosti u odnosu na fiziološko ili anatomsko oštećenje, ograničenje okoline te osobne želje i životne ciljeve, temelji se na holističkom pristupu , funkcionalnoj procjeni statusa  te individualnom planu i programu rehabilitacije. Cilj rehabilitacije je brzi i individualni pristup riješavanju ozljeda.

PREOPERATIVNA REHABILITACIJA

Vrlo važna karika cjelokupne rehabilitacije klijenta. Ubrzava sami tijek oporavka, stvaranjem optimalnih uvjeta postiže se bolji ishod operativnog zahvata i smanjuje se pojavnost postoperativnih komplikacija. Preoperativna rehabilitacija se prilagođava individualnoj problematici i tipu oštećenja.

POSTOPERATIVNA REHABILITACIJA

Vrlo važan cilj postoperativne rehabilitacije je vratiti puni opseg pokreta i optimalnu funkciju te vratiti mišićnu snagu i mišićnu masu. U ranoj postoperativnoj rehabilitaciji cilj je smanjiti edem i bol postići ciljni opseg pokreta zgloba, aktivacija i snaženje muskulature, usvojiti pravilan obrazac pokreta, kontrola opterećenja. U kasnijoj fazi postoperativne rehabilitacije provode se funkcionalne i ciljane vježbe koje uključuju vježbe ravnoteže i propriocepcije, vježbe za posturu, vježbe hoda i disanja te vježbe funkcionalnih aktivnosti; sve u svrhu da se klijentu omogući što brži povratak normalnim  životnim i/ili sportskim aktivnostima nakon operacijskog zahvata.

 

Kome je namjenjena

Programi rehabilitacije namjeneni su osobama sa svim bolnim stanjima lokomotornog sustava (kralješnice, ramena, lakta, ručnog zgloba, šake, kukova, koljena, stopala) liječenje degenerativnih promjena kao i sportske ozljede.

Priprema i tijek

Kreiramo  individualne programe rehabilitacije koji su prilagođeni općem stanju klijenta i simptomatologiji problematičnog stanja. Proces  rehabilitacije počinje odmah nakon povrede ili operacije i podijeljen je u nekoliko faza. Stabilnost, očuvanje propriocepcije i ispravljanje biomehaničkih pogrešaka samo je dio preduvjeta koje moramo zadovoljiti.  Zajednički napori i pozitivan stav cijelog tima rezultiraju vrhunskim rezultatima u najkraćem mogućem vremenu.

Cijena usluga

Cijena se kreira s obzirom na vrstu rehabilitacijskog procesa i trajanja.